แก้หอบหืดด้วยดอกปีบ

ปีบ เป็นไม้ยืนต้นสูงประมาณ 10-20 เมตร เปลือกต้นมีสีเทา ผิวเปลือกขรุขระ มีใบเป็นใบประกอบแบบขนนก ใบย่อยเป็นรูปรีปลายใบจะแหลม ในขณะที่ส่วนที่เป็นโคนใบจะโค้งมน มีดอกสีขาวออกเป็นช่อ มีผลลักษณะเป็นฝัก ภายในผลมีเมล็ดเป็นจำนวนมาก เจริญเติบโตได้ดีในภูมิอากาศร้อนชื้น พบได้ทั่วไปในทุกภาคของประเทศ ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด หรือการตอนกิ่ง ชอบดินร่วน หรือดินที่มีการทับถมของสารอินทรีย์